KROP, STEMME & PSYKE...

Generelt om sangterapi: scroll ned


SANGTERAPI
(individuelt)

Sang kan bruges til at komme i kontakt med sine følelser på en varsom, men effektiv måde. De uhensigtsmæssige spændinger, man bærer rundt på uden rigtig at mærke det, opleves tydeligere og kan bearbejdes og slippes, hvorved stemmen bedres og det psykiske velvære højnes.

Og omvendt:

Visse terapeutiske metoder kan hjælpe den mere rutinerede stemmebruger til at fordybe det sanglige udtryk.

Denne specielle kombination af sang og terapi kan således være relevant for dig, der:

-lider af stress og har brug for at få bedre fornemmelse for egen krop

-er bange for at tale i en forsamling

-har lyst til at udforske stemmen

-oplever problemer m. stemmen

-bærer på traumatiske oplevelser omkring sang/stemmebrug

-er glad for at synge, men har svært ved at få folk til at høre efter

-har brug for at forbedre evnen til at lytte

-har følelsesmæssige blokeringer over for at realisere dit fulde  sangerpotentiale


KEND DIN STEMME - KEND DIG SELV
(grupper)

OBS: kun selvetablerede grupper, da arbejdet med at koordinere kalendere mellem deltagere, der ikke kender hinanden har vist sig for omfattende.

 Erfaringsmæssigt er sangterapi meget velegnet til arbejde i grupper, da det aktualiserer eksistentielle problemstillinger at skulle udtrykke sig over for andre.

På weekend-workshops arbejder vi med at finde tilbage til en legende tilgang til lyd og lave fælles eksperimenter, så det igen bliver sjovt at give lyd fra sig. Alle har en musikalitet, og her kan man i trygge omgivelser udforske stemmen.

I gruppen vil der ofte være mennesker, der har problemer med at turde - fx fordi de tidligere - evt altid - har fået at vide, at de "ikke kan synge".

Andre deltagere har sunget lidt før, fx i kor - men vil gerne arbejde med egen fortolkning af sange.

Sangteknik vil ikke være i fokus - men andre kreative tilgange som fx tegning, impro-dialoger, der sigter på at bringe den enkelte i kontakt med sangens/figurens indhold. I de andre gruppemedlemmer har man dels et publikum, dels automatisk opbakning, når der eksperimenteres med forskellige måder at synge en sang på.
Alt efter behov og graden af tillid i gruppen kan der arbejdes dybere med det materiale, der kommer frem. 

 Se under AKTUELT vedr. tid, sted og indhold for grupper og workshops.

 

GENERELT OM SANGTERAPI

Ideen om sangterapi fik jeg tilbage i 1996, hvor ”sangterapi” gav nul hits på Google. Under og efter min uddannelse har jeg - i krydsfeltet mellem mine 2 kompetencer - udviklet en metode, hvor sang bruges til - på en ikke-grænseoverskridende måde - at komme i kontakt med hvad den enkelte nu måtte bære på, som trænger til opmærksomhed.
Arbejdet giver mulighed for at bryde gamle mønstre og tage stemmen i brug som den fantastiske ressource, den er.

At synge er noget helt specielt. Når man synger – eller blot taler - ER man jo sit eget instrument, og det er for de fleste noget, der vækker forskellige følelser. Sang medfører:

• SYNLIGHED: Man giver udtryk for sig selv - i endnu højere grad end ved at spille på et instrument – for der ikke noget ”i mellem” én selv og lytterne.

• KROPSLIGHED: Man trækker vejret dybere og kommer til stede i sin krop på en anden måde. Sang giver derfor kontakt til følelserne og virker afstressende.

• NÆRVÆR: Sang foregår i nuet - musikkens puls kræver nærvær i dette øjeblik. At blive tvunget til at være ordentligt til stede lige her-og-nu er nyttigt for de fleste – og ofte svært.

• KONTAKT: Sang medfører, at andre vil høre - og reagere - på én, når man synger. Erfaringsmæssigt er dette en powerfuld oplevelse og de fleste mærker en tydelig effekt: umiddelbar glæde og lethed i kroppen, forbedret humør, undertiden endda eufori.

Stemme og psyke spiller sammen – og gestaltterapi kan kombineres med sangpædagogik på flere måder.